En datorskärm som visar Avanza

Hur uppstår inflation?

Om man slår upp ordet inflation i en ordbok så får man något i stil med "en ökning av den generella privnivån, vanligtvis tillskrivet en ökning av volymen pengar i relation till tillgängligheten av varor och tjänster". Med andra ord, om mängden valuta ökar mycket mer än tillgängligheten av varor och tjänster i ekonomin, så kan det leda till en tillgångsbrist och priserna ökar.

Vad betyder inflation?

Ordboksdefinitionen är en bra början med öppnar för några omedelbara frågor. Vilka varor och tjänster är det vi mäter prisnivån på när vi räknar ut den övergripande inflationen? Kan det finnas exempel där volymen pengar och kredit går upp mycket men priser fortfarande håller sig låga, och isåfall, varför händer det och vad kallar man det fenomenet? Ekonomer i olika tankeskolor har ofta olika syn på vad inflation är. Så, istället för att debattera vilken definition som är bäst så kan vi definiera några olika typer av inflation och fortsätta därifrån.

Med monetär inflation menas ökningen av tillgången pengar i ett system. Det handlar inte om priser som går upp utan att mängden pengar i ett finansiellt system ökar.

Konsumentprisinflation är när priset på en bred mängd varor eller tjänster ökar. I andra ord, om du betalade 8 kr för ett paket mjölk för fem år sedan och 12 kr idag så har priset inflaterats (ja, det heter faktiskt så) med 50%.

Eftersom vissa varor och tjänster kan ha en unik balans mellan tillgång och efterfrågan som påverkar priset, så vi kan inte fokusera på enskilda varor eller tjänster när vi mäter konsumentprisinflation. Det är när majoriteten av varor eller tjänster ökar i pris som vi faktiskt kan kalla det för konsumentprisinflation. Man kan då se det som att värdet på valutan självt är vad som tappar köpkraft i det fallet, snarare än att en specifik produkt eller tjänst går upp i pris.

Men om en särskilt produkt ökar i kvalitet från år till år, hur tar vi in det i beräkningen? Till exempel så kan den senaste iPhonen ha gått upp mycket i pris jämfört med den senaste iPhonen för tio år sedan, men samtidigt har kanske kameran blivit bättre, hårdvaran blivit mer kraftfull och skärmen kanske är i högre kvalitet. Hur mäter man inflation på en sådan produkt?

Ofta är konsumentprisinflation knutet till råvaruprisinflation. Om olja och koppar och andra råvaror är billiga så pressar det de flesta priser nedåt. Å andra sidan, om det finns en begränsad tillgåna av viktiga råvaror relativt efterfrågan så går råvarupriserna upp och det påverkar andra priser på grund av att kostnaden av att skapa dem och transportera dem går upp.

Tillgångsprisinflation (eng. asset price inflation) är ökning av priserna på exempelvis aktier, obligationer, guld eller fastigheter. Tillgångsprisinflation inträffar oftast vid perioder av högt välstånd och låga räntor. Om mycket nya pengar skapas, men dessa pengar koncentreras till folk som har det väldigt väl ställt så kan inte dessa pengar påverka priserna på dagligvaror särskilt mycket eftersom dessa personer inte kommer att ändra sina konsumtionsmönster i dagligvaruhandeln.

Vem gynnas av inflation?

Inflationen tenderar att gynna låntagare på bekostnad av sparare. Om du har en sparkonto med ränta på 2% och inflationen är 3%, så har du faktiskt tappat köpkraft på dina pengar. Dina pengar köper mindre år 2023 än det de gör idag. Låntagare har det tvärtom. Om du har ett lån på 2 miljoner med ränta på 2% och inflationen är 3% så kommer du att behöva betala mindre i reala termer år 2023 än idag.

Bör man oroa sig för inflation?

Många ekonomer och centralbanker ser inflation som något oönskat eftersom det kan orsaka osäkerhet och ett minskat förtroende för valutan. Inflationen kan också vara skadlig för ekonomin om den blir för hög eftersom det kan leda till en ond cirkel av prisökningar som är svår att komma tillrätta med.

Det finns också ekonomer som ser inflation som ett positivt tecken på att ekonomin är frisk. Dessa ekonomer ser inflation som en naturlig del av ekonomin och tror inte att det behöver bekämpas. Det är alltså inte klart om inflation är positivt eller negativt.