En CPU socket är en vanlig del av ett kretskort

Senast uppdaterad den 27:e mars 2022

Halvledartillverkare på börsen

Bristen på halvledare har präglat vissa branscher sedan starten av Corona-pandemin och mycket tyder på att den kommer att hålla i sig under hela 2022. Vissa analytiker tror att vi ser ett normalläge under det första kvartalet 2023 medan andra menar att halvledarbristen kommer att bestå i flera år.

Vad är halvledare?

Egentligen betyder halvledare att ett material under vissa förhållanden kan kan leda ström och under andra förhållanden vara oledande. En typisk exempel på ett sådant material är kisel (grundämnet som gett upphov till namnet Silicon Valley). Men när man pratar om halvledartillverkare syftar man inte på företag som sysslar med att tillverka kisel utan man menar i själva verket tillverkare av halvledarkomponenter.

Typiska halvledarkomponeneter är dioder och transistorer. Dessa komponenter kan i sin tur användas i integrerade kretsar (även kända som chip). Chip används i all modern elektronik och ett chip kan innehålla flera miljarder halvledarkomponenter. Ett exempel på ett chip är den senaste varianten av Apples M1-processor som innehåller 114 miljarder transistorer.

CPU (processor) är ett vanligt förekommande chip

Vilka är de största chiptillverkarna?

Vilken den största chiptillverkaren är beror på hur man räknar. Ett företag som ofta benämns som den största chiptillverkaren i världen är Taiwan Semiconductor (TSM). Grafikprocessortillverkaren Nvidia har visserligen ett högre börsvärde men Nvidia verkar också inom andra affärsområden än ren chiptillverkning. Andra stora namn inom chiptillverkning är Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO) och Micron (MU). Ett annat företag som är nämnvärt i sammanhanget är ASML som visserligen inte tillverkar chip men istället är marknadsledande på att producera de industriella produkter som behövs vid chiptillverkning.

De fem största chiptillverkarna räknat i börsvärde är:

Placering Företag Börsvärde
1 Nvidia 690 miljarder USD
2 Taiwan Semiconductor 553 miljarder USD
3 Samsung 389 miljarder USD
4 ASML 277 miljarder USD
5 Broadcom 257 miljarder USD

Vad är orsakerna till halvledarbristen?

Den enkla förklaringen till halvledarbristen är att efterfrågan för halvledare har ökat medan tillgången minskat. Anledningen till att efterfrågan har ökat är delvis på grund av Corona-pandemin som ledde till ändrade konsumtionsmönster och större efterfrågan av elektronik.

Samtidigt gjorde pandemin att vissa fabriken hade svårt att bibehålla sin vanliga arbetskapacitet. Detta, tillsammans med faktumet att tillverkningsprocessen för halvledare är så komplicerad gjorde det svårt för tillverkarna att möta marknadens efterfrågan på halvledarkomponenter.

Avanzas börsöversikt

Vilka branscher påverkas av halvledarbristen?

En av de branscher som drabbats hårdast av halvledarbristen är fordonstillverkarna. Vissa analytiker menar att en av orsakerna till att det råder brist på halvledare inom just fordonsindustrin är att halvledartillverkarna hellre vill sälja till andra branscher än fordonsindustrin. Skälet till detta är att det finns andra branscher till vilka man kan leverera större volymer, såsom mobiltelefonindustrin.

Men även mobiltelefonindustrin påverkas av bristen. Till exempel har Apple varnat att bristen kan påverka försäljningen av iPhones under 2022.

Hur länge kommer halvledarbristen att pågå?

Enligt en undersökning av Gartner kommer halvledarbristen att pågå under hela året 2021 och fortsätta under första kvartalet 2022. Därefter menar Gartner att halvledarbristen kommer att lugna ner sig, men det är inte alla analytiker som är överens om detta.

Hur påverkar halvledarbristen aktiekurserna?

Halvledarbristen har haft en positiv effekt på aktiekurserna för de flesta halvledartillverkarna. Det beror på att efterfrågan på deras produkter är hög och de flesta företagen lyckas hålla uppe priserna på sina produkter. Detta leder till högre vinster och därmed även högre aktiekurser.

En av de största vinnarna under pandemin har varit Nvidia. Företaget har sett en ökad efterfrågan på sina grafikkort, som används i datorer, både till företag och privatpersoner. Detta har resulterat i en ökad vinst och en aktiekurs som mer än fördubblats under pandemin.

Tillverkaren av processorer och grafikkort, AMD, har också varit en av de stora vinnarna. Även Qualcomm, som tillverkar mobiltelefonchip, har haft en positiv utveckling under pandemin. En av anledningarna till detta är att 5G-nätet har börjat ta fart under pandemin och Qualcomm är en av de största aktörerna inom detta område.